Doğru bir içerik pazarlaması nasıl olur?

Tarihin en eski dönemlerinden beri, içerik pazarlaması, insan yaşamının tam ortasında yer almıştır. İnsanlar, henüz konuşma dilini oluşturup birbiriyle sözlü olarak anlaşmaya başlamadan önce, mağaraların duvarlarına çizdikleri semboller ve yazılar ile iletişim kuruyordu. İçerik pazarlaması, bugün her ne kadar markalarla bağdaştırılıyor ve onların kendini ifade etme yöntemlerinden biri olarak kabul ediliyor olsa da, bu kavram kendi içinde böyle bir derinliğe ve maziye sahip.

İçerik pazarlaması denince, insanların aklına, web sitesi içerikleri, tanıtım yazıları veya sosyal medya içerikleri geliyor olabilir. Oysa içerik pazarlaması, bir markanın kendini tüketiciye anlattığı her platformda, o platforma özel değişken ve gerçeklerin ışığında kendini var eder.